Vilhelminabloggen

Innlandets debatt och idè-smedja

Vad är ”vårdgarantin” egentligen värd?

Vårdgarantin skulle resulltera i att man inom 3 månader fick träffa en specialist eller få en operation. Men i min verklighet så har åtgärderna nu förhalats och förhalats och förhalats i snart ett år. Hela tiden beställs nya undersökningar och jag har exempelvis redan... läs mer

Visste du detta om vätgasdrivna bilar?

Vätgas är den ena beståndsdelen i vatten. Den andra är syrgas. Vätgas har 3-dubbelt energiinnehåll jämfört med dagens fossila bränslen. Vätgas fungerar bäst i bränsleceller som skapar el, vilka kan ladda batterier eller direktdriva elmotorer i vardera hjulnavet.... läs mer

Vad är hipp numera?

När vuxna tar klivet in i tonåringens miljö, då flyr tonåringen till en annan. Facebook har skapats och vuxit fram ur ungdomskulturen, men när vuxna börjat göra entre i större skala, då väljer ungdomarna Instagram istället. Det gäller även populära fritidstrender som... läs mer

Alla bode inte få ha husdjur

En norrman boende i en Västerbottensby lämnade sin valptunga tik hemma och åkte till ett grannlän. Efter ett par dagar ringde han till en granne och bad dem se till att hunden fick vatten! När grannen kom dit hade tiken fött sina valpar,  men utan vatten hade hon dött... läs mer

Kaos gynnar livets utveckling

Orkaner behövs! De rör upp näringsämnen från havsbottnarna till fromma för fytoplankonens utveckling. Fytoplankton utgör näringsbasen i akvatiska näringskedjor och allt är beroende av dem. Stora drastiska förändringar slår ut arter, men skapar samtidigt nya nischer... läs mer

Detta trodde jag inte var möjligt !

Företaget Cheyenne Tactical har tagit fram den ultimata kulan för långhållsskytte. Alla tillverkare av projektilen strävar efter att minimera luftmotståndet och skapa en så stabil flyktbana som möjligt. Mätetalet... läs mer