• Home

Fettsyror från fisk motar demensen !

Fettsyror från fisk samt fiskoljor är spännande möjligheter, när det gäller att förebygga mental försämring under åldrandet.

Den senaste tiden har det kommit två mycket intressanta översiktsartiklar inom området.

Mer än ett dussin eidemiologiska studier har rapporterat at minskande blodnivåer och minskat intag av omega-3 fettsyror eller fisk har ett kopplat samband med med ökad risk för åldersrelaterad kognitiv försämring eller demens.

Nio epidemiologiska studier har visat att ökad konsumtion av fisk har en skyddande effekt mot demens.

Det finns dock ett par studier som inte kunnat fastställa detta samband, men det övervägande antalet rapporter pekar på att det finns ett sådant samband.

Slutsats: Mindre rött kött och mer fisk i kosten håller demensen på avstånd.

 

Läs mer Inga kommentarer

Premiärturen gick bra

Idag har jag provkört första vändan med tom traktor längs den ca 3 km långa vintervägen över myrmarkerna upp till Näsberget.

Det var lite på håret på några ställen, där den frysna skorpan sviktade nedåt och brunt myrvatten trängde upp i hjulspåret.

Men nu bottenfryser vägen i natt och sedan är det riskfritt att börja köra med last på vagnen. FFörst tänkte jag dra ut vindfällena med snöskotern, men det finns så pass många grova granstammar, att det blir väl slitsamt att få loss dem med handkraft, fastfrusna med sina grenar som de är.

Med hydraulkranen däremot blir allt mycket enklare och därför lönar det sig att anlägga en riktig vintebasväg för traktorn,

 

Läs mer Inga kommentarer

Varför sviker världen muslimska kvinnor

I sin ansats att vara politskt korrekta och gå den svåra balansgången mellan att försvara de demokratiska värdena kontra att undvika genera företrädare för den Islamska religionen, har västvärldens feminister till stora delar vänt ryggen åt alla de kvinnor i arabvärlden som enligt alla mänskliga måttstockar är utsatta för rent förtryck att jämföra med slaveri.

Läs mer

Läs mer Inga kommentarer