Byråkrati eller demokrati ?

Orddelen KRATI härstammar direkt ur grekiskan och kan översättas med STYRE. DEMO betyder FOLK och Byrå är besläktat med franskans BUREAU och torde väl närmast kunna uttydas som svenskans AVDELNING.

Byråkratin bygger på sakkunskap och utgår från regelverk där individen avpersonifieras i syfte att alla ska behandlas likadant.

Max Weber var en tysk sociolog som av många räknas som den som mest utvecklat tankarna kring byråkratin som rationell samhällsstyrning.
Weber ansåg byråkratin överlägsen som styrform för den moderna komplexa samhällsorganismen.
Fördelarna enligt honom skulle vara:
Precision,konsekvens, snabbhet förutsägbarhet, konstnadseffektivitet.

Alla är dock inte lika övertygade om byråkratins överlägsenhet som Max Weber var.
Andra menar att byråkraten i många fall hänfaller åt att se medlen som huvudsak och förbise målen. Initiativlöshet och frånvaron av personligt ansvar är två andra negativa bieffekter när tjänstemannen åtnjuter personlig immunitet bakom regelverket.
Ineffektivitet, krångel, formalism och framväst av onödiga och abnorma rutiner är andra effekter som beskylls byråkratin. Byråkratin påstås även i sin reglestyrda tillvaro främja outtalat motstånd mot förändringar och blir därigenom en dold motståndsrörelse mot demokratins reformbenägenhet.

Allt detta till trots skulle ingen modern demokrati klara sig helt utan byråkratiska system. Men avvägningen och balansen utgör för båda systemen det svåraste att finna.
Personligen ser jag liksom Lenin mer problem än nytta med byråkratin.


 

I nöden prövas vännen…

...och i kriser avslöjas vem som har ledaregenskaperna som krävs.

Den viktigaste förmågan av alla måste nog vara att kunna ställa sig över personliga motsättningar och bekämpa orättvisor.

Nästa egenskap i ordningen torde vara en god verklighetsuppfattning i kombination med ett balanserat lugn.

Nästa vill jag se som att kunna sätta mål och tydliggöra dem så att alla är införstådda.

Men alla dessa egenskaper kommer snabbt till korta ifall personen saknar den överordnade livets vägvisare som kan uttryckas i termer som moral och etik, det vill säga en god värdenorm.

Det finns inga ”råttor” i Vilhelmina

Varför envisas så många att använda fel ord ?

I Vilhelmina kallar de flesta våra minsta gnagare för ”råttor”. Men det finns inga vilda råttor i vår kommun ! De gnagare vi har här är skogssork, åkersork, gråsiding, vilka alla kan söka sig inomhus nu på hösten. Ute i potatislandet och åkern kan man se den underjordiskt levande vattensorken som ortsborna kallar ”mullvann”. Men mullvad ser ut så här och finns inte så här långt norrut.

”Kattöglen” (kattuggla) finns heller inte här uppe utan det vanligaste som man åsyftar är jorduggla som jagar även dagtid. alternativt hökuggla eller pärluggla som man kan se vid skymningstid.

”Järnrör” och ”järnväg” är även det helt felaktiga uttryck då det som vanligen avses är tillverkat av stål, vilket är legerat med andra metaller än rent järn. De gjutna avloppsrör som finns i gamla fastigheter var tillverkade av kollegerat järn och var ganska sköra.

”Vattenkraft” och ”kärnkraft” är lika befängt, då det är exergi (eller fysikaliskt arbete)  man talar om. Kraft gånger väg är arbete. Arbete per tidsenhet är effekt.

Larver kallas ”maskar” och ”lövmask” är en typ av daggmask medan det som oftast åsyftas är larverna till olika spinnarfjärilar.

Öringar kallas för ”laxar” och havskatter kallas för ”kotlettfisk”.

Och handeln spär ständigt på med nya omskrivningar av etablerade begrepp. Ta bara alla olika ”specialoljor” för olika motorer trots att det finns standarder för klassningarna (SAE och MILITÄR) . Vanlig etanol får även det en massa olika handelsnamn för bilisterna, med olika specialflaskor och naturligtvis till högre priser, allt medan folket fördummas till mindre insikt och större beroende av fackkunniga.

Somliga tycker kanske att det inte spelar någon roll vad man kallar olika saker, så länge det går att uppfatta vad man menar. Men vore det inte lika lätt att kalla saker vi´d sina rätta namn ?  Kanske skulle vi därigenom kunna motverka den naturanalfabetism som följer av att allt färre väljer gymnasiets naturvetenskapliga linjer och som i sin förlängning leder till att man i ren obetänksamhet och okunnighet kastar sopor ut genom bilfönstren ?

 

 

Anonyma litanior

VK:s öppna klotterplank ”Tyck till om Vilhelmina” fångar av och till mmin nyfikenhet med sina olika inlägg.

Tyvärr verkar det som att flerparten av insändarna inte vågar stå för sina åsikter genom att underteckna med sina äkta identiteter.  Samma beteende återfinns i ungdomskulturer där särskilda ”appar” till smarta (????) mobiler och surfplattor möjliggör adresserandet av oförskämda anklagelser och ren ryktesspridning under skydd av just —– ANONYMITET.

Mina funderingar går i två riktningar:

1. Att göra det till en hederssak att alltid stå för sina uttalanden och åsikter skulle ge en ärligare chans till de som ansätts i inläggen och samtidigt troligen sanera en hel del av de hätskaste utfallen. Kanske skulle man lägga ut IP-adresserna tillhörande varje inlägg ?

2. När man har så tydliga politiska åsikter om vad man vill att politikerna ska åstadkomma, vore väl det rimligaste att man ansluter sig till någon politiskt partiorganisation och börjar ta ansvar för att i praktiken se till att det man vill ha gjort även blir genomfört. Att kräva av andra att de ska tjäna ens egna önskemål förefaller minst sagt en smula bortskämt.

Som svensk medborgare har man två möjligheter. Den ena är att själv engagera sig politiskt och driva sina önskemål enligt demokratins spelregler. Det andra är att välja vem eller vilka man ger sitt förtroende att ta besluten åt en själv och vara nöjd med vad man då får. Till extra hjälp har man möjligheten att personkryssa en person på valsedeln, till vilken man känner särskilt stort förtroende. Väljer man det senare alternativet, så anser jag att man sedan har att acceptera och vänta till nästa val med att korrigera felaktiga förtroendeval.

Eller om man sammanfattar det på ren Vilhelminasvenska:

Engagera dig själv politisk eller rösta och håll tyst! Det gnälls alldeles för mycket av sådana som är för lata att engagera sig själva och för fega för att stå upp för sina åsikter. Vad har det blivit av det rakryggade släkte som en gång skapade kultur  i vildmarken ?

P.S. Visst är det ett märkligt bipolärt mönster som utspelar sig på fru Normans privata blogg ? Hon har ju gjort sig känd som drottningen av klippa-och-klistra-bloggandet, kombinerat med lite privat tyckande om mat, resor och livets allmänna djävligheter.

Men så emellanåt dyker det upp inlägg som bär den karaktäristiska prägling som kännetecknar ärkepatriarken själv.  Kan det vara så att han som svor att aldrig mera besöka det öppna forumet,  utan skulle hålla till enbart på den åsiktsrensade arenan kallad ”sossebloggen”, nu själv smyger runt i anonymit på partikamratens privata blogg, men inte törs stå för det genom att underteckna med vem som faktiskt författat inläggen? Inget nytt under solen i så fall. D.S.

3-dubblat väljarstöd

Personkryssen är nu räknade.

För min egen del kan jag notera att ca 3 gånger fler väljare har valt att kryssa just mitt namn på valsedeln, än vid förra valet.

Detta trots (eller kanske just därför) att jag inte brytt mig om att driva någon personvalskampanj.

Jag ska erkänna att jag direkt efter preliminära valresultatet funderade på om det verkligen var värt att fortsätta inom politiken, då jag uppfattar att flertalet väljare måste vara både blinda och döva inför vad jag själv ser som uppenbart !

Visserligen har vi gått framåt som parti, men jag siktar mot en verklig och genomgripande uppryckning för vår kommun, vilket kräver betydligt större  väljarförtroende för att kunna genomdrivas i rimlig tid.

Personrösterna har dock fått mig att besluta mig för att fortsätta en mandatperiod till. När 80 väljare riktar sin förhoppning till mig personligen, så som nu skett, skulle jag känna det som att jag lurat och svikit dem, ifall jag kliver av den politiska scenen.  Jag tolkar det som att vi åtminstone är 81 personer i Vilhelmina som vill precis samma sak och jag kommer att försöka nå fram till var och en av dessa mina medkämpar, för att få dem alla att ansluta sig till vår rörelse och bli medlemmar i Kristdemokraterna i VIlhelmina.  Tillsammans ska vi driva en valrörelse under nästa 4 år, för att 2018 koma ut som odiskutabla valvinnare och kunna genomdriva de förändringar som kan bli vändpunkten.

Det speciella med personrösterna är just att de är så …….”personliga”. (?)

Tack för allt förtroende jag fått.

Se hela reultatet

Vårt fantastiska skriftspråk

Att skapa ljudhärmande skrivtecken var genialiskt. Ordet bokstav är i sin tur sammanlänkat med de första skrivmetoderna hos våra anfäder.

Den kraft man tillmätte det skrivna ordet manifesterades genom ansträngningen det innebar att nyttja hårda material som sten eller de hårdaste träslagen.  Runor var de ljudhärmande tecken vi kan se än i dag, som bestående eftermälen från vårt folks tidigare generationer.

Runor ristades antingen i trä, varvid bokträ valdes för sådant som skulle bestå, men riktigt minnesvärda händelser ristades i sten.  Den naturliga designen på tecknen blev att sätta dem samman av raka linjer som man kallade stavar. Ordet bokstav hänsyftar till de runor som ristades i trä och ordet betyder just stavar som ristades i bokträ, till skillnad från runstavar.

Att vårt ord för samlingen skrivna pappersark blev just bok har sin historia härur. Visst är det fantastisk vackert hur allt hänger ihop ?

När Vilhelminaborna i det senaste valet så tydligt visade att man vill se en annan ordning än den som nyss förevarit, tolkar jag det som att Åke Nilsson borde göra som Fredrik Reinfeldt och ställa sin plats till förfogande.  Nära 2 av 3 röstande valde annat parti än socialdemokraterna,  varför det naturliga vore att någon form av blocköverskridande samling lämnade (S) i opposition.  Den maktfullkomlighet som ligger till grund för väljarnas missnöje försvinner inte av sig självt med mindre än att sossarnas ledarduo försvinner från fullmäktigesalen eller i vart fall göres oförmögna att ställa till med fortsatt intrigmakeri. Skulle våra anfäder ha accepterat att folkviljan åsidosattes genom att de som mist väljarnas förtroende fortsatte att styra och bestämma ?

Skulle våra runrsitande anfäder ha förstått den känsla som bokstäverna i vår tid förmedlar, eller skulle de ha dömt ut oss som pladderpaddor ? tangenttryckningar går ju så mycket snabbare än runrsitandet, men frågan är om vi inte med detta förlorat en del av bokstavarnas inneboende kraft och laddning ?

 

Smartare än en Stockholmare ??

Anna Kindberg Batra har tydligen närt åsikten att Stockholmare är smartare än ”lantisar”.

Lyssna och lär

Som ärkelantis skulle jag gärna utmana henne på vanlig allmänbildning, men inser att jag givetvis slåss ur mentalt underläge.  Se bara på alla intellektuella TV-program som huvudstaden producerar:

Big Brother, Paradise Hotel,  Filip och Fredrik, Partaj m.fl vilkas högintellektuella och finkulturellt djuplodande samhällsanalyser kräver betydligt mer än vad vi lantisar klarar av att uppfatta eller ta till oss.

Eller ta alla dessa storstadspolitiker med utlåtanden som vittnar om omätliga insikter som bara de mest begåvade klarar av att formulera.

Klart vi är underlägsna , åtminstone i den omgivning som frambringar dylika stubbskott !