• Home

En allvarlig kvinnlig fobi

Varför drivs alla kvinnor jag känner av en oemotståndlig lust att slå en halvslagsknut på alla öppna plastpåsar ?

Lämnar jag en limpa eller en bit ost instoppad i en plastpåse för att förhindra uttorkning, så brukar jag vika in öppningen undertill så att det är enkelt att öppna igen när man ska ta sig nästa bit.

Men kvinnor klarar inte av att se denna fullt fnktionella lösning, utan bara måste vika upp öppningen för att kunna slå en knut på den, en knut som sedan suger fast så att man behöver en flacktång för att få upp den igen.

Sedan har vi den andra griuppen som vigt sitt liv åt att sätta gummiband på allt !

Här ser vi hur min sambo sprungit ikapp en Sparvhökshanne som saknat gummiband på kroppen, fångat den som en genettkatt och återställt ordningen.

Den verkar dock inte ha förstånd att uppskatta tilltaget som förväntats !

Jag tror jag förstår den.

Sparvhökshanne

 

 

Läs mer 1 Kommentar

Nya hyresgäster

Det råder en skrämmande brist på bohål i våra skogar numera.

Bristen på grova döende lövträd gör att hackspettarna som är de som klarar av att ta upp nya hål, minskat avsevärt i antal.

Spillkråkan klarar sig hyfsat medan den tretåiga och vitryggiga hackspetten  har gått tillbaks mycket.

Det ger större hålbyggare som ugglor en sämre förutsättning för fortplantning.

Ändå är en uggleholk på ett hygge den billigaste sorkbekämpning man kan tänka sig.

Vill man slippa få en massa tallplantor uppätna av sork, är det en jämn fördelning av stora holkar som är bästa medicinen.

Nu har jag börjat få in nya hyresgäster i mina uggleholkar.

Här ser du en Pärluggla. Den brukar man inte se så ofta då den är typisk nattjägare, men på vårkvällarna kan du höra dess lockrop under parningstiden: "Po Po Po Po Po Po Po "

Observera att jag aldrig spikar i levande skog, utan binder upp alla holkar med polytenrep.

IMG_0876IMG_0875

Läs mer Inga kommentarer

Föräldrar utan ansvar

Socialnämnden backar 11 000 000 kronor och utgifterna bara ökar.

Det motsvarar ca 2400 kronor för varje skattebetalande VIlhelminabo.

Det allt annat överskuggande problemet är föräldrar som inte tar sitt ansvar för barnen så att samhället blir nödsakat att ta över försörjning och fostran.

Spriten är en bakomliggande faktor av största betydelse.

Ska vi skära ned på äldreomsorgen för att klara vår socialbudget, eller ska vi höja skatten med en dryg krona ?

Eller ska vi enas över partigränserna och försöka göra något genomgripande som skapar förändring ?

På 1800-talet höll Sverige på att supa sönder hela samhällsstrukturen och nu är vi på väg i samma riktning.

Dags för en ny nykterhetsrörelse och föräldrautbildning ?

Eller ska vi fortsätta sopa allt under mattan och se hur långt vi kan förhala betskapen om att något är allvarligt fel ?

Läs mer Inga kommentarer

Trygg med en författningsdomstol …

…som skyddar individen mot maktövergrepp !

I USA skulle knappast den svenska knivlagen kunnat gå igenom kongressen.

Poliser som tappat bort sin position i samhället försöker dock där som här att själva forma lagtolkningen efter situationen de ställ inför.

Men ibland möter de på personer som kan sin författning och blir då helt ställda.

 Se detta rent komiska spektakel, där en uppblåst polis tror att uniformen räcker för att andra ska underkasta sig påhittade regler.

Eller det här bemötandet av en som tagit på sig mer än uniformen trots att han är civil !

Kunskap är makt och småpåvar i för stor uniform finns överallt.

Den svenska vapenlagstiftningen är ett sammelsurium av detaljregler och ett lapptäcke av bestämmelser som i många fall inte går att finna något logiskt stöd för. Jag menar till och med att det är omöjligt för en jägare idag att till punkt och pricka följa alla de överlappande bestämmelserna som i sig inbjuder till godtycklighet från ordningsmaktens företrädare.

Den s.k. Knivlagen är bara ett fragment av dela denna ordning av övergrepp mot våra personliga konstitutionella rättigheter, som ligger inbyggda i svensk vapenlagstiftning för privat vapeninnehav.

Staten däremot kan bryta mot sina egna beslut precis hur som helst utan påföljder och exportera vapen till diktaturer hellre än gärna.

Sverige behöver en författningsdomstol.

Läs mer